ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงเต็มวัน (Full Day City Tour)

คุณสมบัติสินค้า:

กรุณาระบุวัยของผู้ใช้บัตร

Share

หมวดหมู่ : Hong Kong 1 Day Tour

Share

ประเภทสินค้าE-Voucher
จำนวนวันใช้งานไป - กลับ
วันหมดอายุของบัตรใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันและเวลา เปิด – ปิดซิตี้ทัวร์  ทุกวัน 07.30-19.00
เงื่อนไขการซื้อบัตรจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน

 

  ราคานี้ประกอบไปด้วย

– ซิตี้ทัวร์รอบเกาะฮ่องกงเต็มวัน พร้อมอาหารเช้าติ่มซำ 1 มื้อ  พาไป วัดกังหัน, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานจิวเวลลี่ ช่วงบ่าย นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ที่เกาะลันตา “บริการท่านด้วยไกด์บรรยายไทย” สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่พักโรงแรมฝั่งเกาะเกาลูนเท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่ และ เด็ก คิดค่าบริการในอัตราเท่ากัน และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กทารก (อายุระหว่าง 0 ปี จนไม่เกิน 2 ปี)

  Hilight

* เที่ยวรอบเกาะฮ่องกง สถานที่ไฮไลท์ ในเวลา 1 วัน
   ช่วงเช้า  : ทั้งหมุนกังหันนำโชคที่วัดกังหัน ขอพรสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในย่ายฮองฮัม แวะช้อปปิ้งแหวนและจี้กังหันที่ผ่านการทำพิธีปลุกเสกแล้ว
   ช่วงบ่าย : นั่งกระเช้านองปิง 360 ข้ามไปขอพรพระใหญ่ที่เกาะลันตา และอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall

  หมายเหตุ

หมายเหตุ 1 :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี หากไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตาม Optional Tour ที่ซื้อเพิ่มได้ อาทิเช่น ปัญหาส่วนตัว หรือพายุเข้าเป็นต้น

หมายเหตุ 2 :
1. eVoucher สามารถปริ้นแล้วนำไปใช้งานได้เลย ไม่ต้องไปแลกอะไรเพิ่มเติม
2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการจัดส่ง 50 บาท (ในกรณีที่ท่านต้องการให้ปริ้นเอกสาร แล้วจัดส่ง) ซึ่งท่านสามารถซื้อรวมกับสินค้าอื่นได้
3. รถรับส่ง จะรับและส่งเฉพาะบางโรงแรม ที่อยู่ใน List เท่านั้น โปรดตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ให้บริการโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ผ่านเบอร์โทร 02-2945594
4. ราคาข้างต้นนี้ยังไม่รวมทิปไกด์อีกท่านละ 50 เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง

 

Powered by MakeWebEasy.com