กต.พร้อมเจรจาลดค่าตั๋วเที่ยวบิน ช่วยพาคนไทยกลับบ้าน

กต.พร้อมเจรจาลดค่าตั๋วเที่ยวบิน ช่วยพาคนไทยกลับบ้าน

กต.เผยยอดคนไทยจากต่างแดนกลับเข้าปท.แล้ว 7,143 คน พบติด“โควิด-19” 78 คน ยันช่วยเจรจาสายการบินคิดค่าตั๋วเที่ยวบินพิเศษราคาเหมาะสม

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิ เทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงภาพรวมของเรื่ องคนไทยในต่างประเทศขอเดิ นทางกลับประเทศไทย ว่า ภาพรวมการเคลื่อนย้ายคนไทยกลั บจากต่างประเทศ ทางอากาศ ระหว่างวันที่ 4-29 เม.ย.2563 มีจำนวน 3,169 คน และคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ทางบก ตั้งแต่มาตรการกำหนดโควต้าเดิ นทางเข้าไทยผ่านด่านทางบก ระหว่างวันที่ 18-29 เม.ย.2563 มีจำนวน 3,974 คน รวมทั้งหมดเป็น 7,143 คน ซึ่งต้องเข้าพักในพื้นที่ควบคุ มกักกันโรคที่รัฐกำหนด จำนวน 14 วัน โดยพบว่าในกลุ่มนี้มีผู้ติ ดโรคโควิด-19 จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของคนไทยที่กลับจากต่างประเทศทั้ งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

 นายเชิดเกียรติ กล่าวอีกว่า  ขณะนี้ทางกระทรวงฯยังพยายามบริหารจั ดการให้คนไทยในต่างประเทศที่ ประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไทยด้ วยเที่ยวบินประเภทที่ได้รั บการยกเว้นจากประกาศของสำนั กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้ทำการบินได้ ได้แก่ 1.เที่ยวบินที่มารับคนต่างชาติ ในไทยกลับออกไป ซึ่งคนไทยสามารถโดยสารมาได้ ในขาเข้าประเทศไทย  2.เที่ยวบินขนส่งสินค้าที่เปิ ดรับผู้โดยสารนั่งมาด้วยได้ และ 3. เที่ยวบินเหมาลำที่กระทรวงฯบริ หารจัดการ

โดยทั้ง 3 ช่องทางต้องได้รับการอนุมัติ จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ล่วงหน้าก่อน และผู้เดินทางรับผิดชอบค่าบั ตรโดยสารเอง  แต่เนื่องจากแต่ละเที่ยวบินมี จำนวนที่นั่งที่จำกัด เพื่อรักษาระยะห่างตามหลักการป้ องกันโรค อาจทำให้ค่าบัตรโดยสารที่ สายการบินเรียกเก็บมีราคาสูงกว่ าในสถานการณ์ปกติ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะช่ วยเจรจาเรื่องราคาบัตรโดยสารกั บสายการบินให้ได้ราคาที่ เหมาะสมที่สุด

นายเชิดเกียรติ กล่าวว่า สำหรับปัจจัยประกอบการพิ จารณาการเคลื่อนย้ายคนไทยกลั บประเทศ มีทั้งเที่ยวบินที่สามารถเดิ นทางได้จากแต่ละเมือง รวมถึงความเร่งด่วนและความจำเป็ นในการเดินทางของแต่ละกลุ่มคน อาทิ กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย คนที่วีซ่าหมดอายุ นักท่องเที่ยวตกค้าง พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และคนตกงาน ตลอดจนความพร้อมของระบบคั ดกรองและสถานที่กักกันโรค เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุ มการแพร่ระบาดในไทย ซึ่งขณะนี้กำหนดไว้ที่วันละ 200 คน

 

Admin : ข้าวปั้น


ขอบคุณ ข้อมูลจาก เดลินิวส์


สนใจแพคเกจท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบินทั่วโลก หรือบัตรท่องเที่ยวต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2945598,  092-294 5598
หรือ คลิ๊ก https://www.itravelroom.com/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้