ไฟเขียวขึ้นราคาตั๋ว 100% หลังบีบขายที่เว้นที่ ชี้ห้ามเปิดหน้ากาก น้ำก็ห้ามดื่ม

ไฟเขียวขึ้นราคาตั๋ว 100% หลังบีบขายที่เว้นที่ ชี้ห้ามเปิดหน้ากาก น้ำก็ห้ามดื่ม

กพท. ไฟเขียวโลว์คอส ขึ้นราคาตั๋วได้100% หลังถูกบีบให้ขายตั๋วแบบที่นั่งเว้นที่นั่ง จะกินน้ำบนเครื่องต้องแจ้งแอร์พาไปกินหลังเครื่องบิน สกัดแพร่เชื้อ

นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับตัวแทนสายการบินเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณะสุข เนื่องจากมีหลายสายการบินที่จะกลับมาเปิดทำการบินเที่ยวบินในประเทศในวันที่ 1พ.ค. ว่า วันนี้ ( 23เม.ย.) กพท.เชิญสายการบินสัญชาติไทยและสายการบินต่างชาติ กว่า 20 สายการบินมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค เพื่อให้เกิดความความพร้อม กลับในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่ก่อนหน้านี้สายการบินส่วนใหญ่ได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั้งนี้ เป็นการหารือเพื่อนำมาตรการสาธารณสุขเข้ามาบังคับใช้กับสายการบินที่จะทำเริ่มทำการบินเที่ยวบินในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1พ.ค. นี้ ซึ่งประกอบด้วย2 สายการบินคือ แอร์เอเชียและไทยไลอ้อนแอร์ โดย กพท.เตรียมที่จะออกประกาศมาตรการสาธารณะสุขเพื่อใช้ในการทำการบินกับสายการบิน โดยจะมีการกำหนดมาตรการ ดังนี้

1.กำหนดให้ สายการบินที่มีเครื่องขนาดใหญ่ต้องขายตั๋วโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดเล็กหรือเครื่องใบพัด กำหนดให้ขายตั๋วโดยสารได้เพียง 70% ของที่นั่งที่มีอยู่จริง

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการปรับลดจำนวนที่นั่งบนเที่ยวบินทำให้ต้นทุนการขนส่งของสายการบินเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากสายการบินจะมีการปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารก็สามารถทำได้ แต่ปรับได้สูงสุดไม่เกิน 9.40 บาท/กิโลเมตร ซึ่งโลว์คอสส่วนใหญ่จำหน่ายบัตรโดยสารราคาต่ำ เพียง4-5บาท/กิโลเมตรเท่านั้น หมายถึง สามารถปรับขึ้นราคาได้ 100% หรือไม่เกินเพดาน 9.40 บาท แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารมากนัก เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการเดินทางไม่มาก คนที่อาจะได้รับผลกระทบจะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเท่านั้น
 
2.ให้มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างของผู้โดยสารตั้งแต่เดินทางเข้ามาภายในสนามบินไปจนถึงการขึ้นเครื่องบิน โดยเตรียมประสานไปยังสนามบินให้จัดระเบียบการรักษาระยะห่าง ตั้งแต่ขั้นตอนการต่อคิวซื้อตั๋ว ออกบัตร โดยสาร ยืนรอการตรวจค้น การใช้สะพานเทียบเครื่องบินรอขึ้นเครื่อง การใช้บัสเกตขึ้นรถต่อไปขึ้นเครื่องบินภายในรถต้องมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรด้วย ซึ่งสนามบินอาจจะตองมีการจัดรถเข้ามาเสริมมากขึ้น

3. งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน เพราะการบริโภคต้องมีการเปิดหน้ากากอนามัยอาจ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ รวมทั้งจะ ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารบนเครื่องบิน และไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบริโภคบนเครื่องบิน กรณีที่ผู้โดยสารต้องการใช้น้ำ เช่นการกินยานั้นจะต้องแจ้งลูกเรือเป็นกรณีพิเศษ ลูกเรือจะมีการจัดพื้นที่พิเศษไว้บริเวณท้ายเครื่องบินเพื่อให้ผู้โดยสารกินน้ำ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

4.กำหนดให้ลูกเรือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face shield ส่วนผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเองและใส่ตลอดเวลาการเดินทาง

5.กำหนดให้ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเริ่มตั้งแต่เข้าสู่สนามบินจนถึงตลอดการเดินทาง หากพบผู้โดยสารไม่สวมหน้าหากอนามัยสายการบินสามารถปฏิเสธการออกบัตรโดยสาร หรือห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินได้ รวมทั้งมีอำนาจในการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยด้วย

6.สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางการบินที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาที สายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน ด้วย

นายจุฬากล่าวว่า สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้นขณะนี้ยังไม่มีสายการบินไหน แจ้งขอเปิดทำการบิน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไทยจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งก็ต้องรอดูการประเมินของรัฐบาลหากรัฐมีการขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก กพท.ก็อาจจะต้องขยายระยะเวลาห้ามบินเข้าไปออกไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยขณะนี้ยังพบว่าในต่างประเทศยังมีการแพร่ระบาดระบาดรุนแรงซึ่งก็เป็นอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพิจารณาและออกมาตรการต่างๆ

ส่วนกรณีสายการบินต่างๆประสบปัญหาทางการเงินนั้นต้องรอฟังมาตรการจากทางภาครัฐซึ่งสายการบินหลายสายต้องการสภาพคล่องจากเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อ และให้พนักงานมีงานทำ ส่วนฐานะของสายการบินในขณะนี้นั้น ยอมรับว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ยังไม่มีสายการบินไหนที่จะเข้าสู่ภาวะล้มละลายหากมีสภาพคล่องเข้ามาเพิ่มเติม

ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมการบินทั้งปี 63 นี้ เนื่องจากการระบาดต่อเนื่องยังไม่หยุด ทำให้คนทั่วโลกหยุดการเดินทางทางอากาศ ทำให้คาดว่าอัตราการเติบโตของุรกิจจะลดเหลือ20% จากเป้าหมายการเติบโตที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมมีการประเมินว่าธุรกิจสายการบินอาจะกลับมาเริ่มดีขึ้นและเริ่มทำการบินในช่วงตารางบินฤดูหนาว ในเดือน ต.ค.หรือไตรสมาที่ 4 ของปีนี้ ปีนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดในยุโรปเริ่มลดลง รวมทั้งรัฐบาลประเทศต่างๆ เริ่มอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัว


ขอบคุณข้อมูลและรูปจาก : Khaosod

 

Admin : ข้าวปั้น

สนใจแพคเกจท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบินทั่วโลก หรือบัตรท่องเที่ยวต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2945598, 092-294 5598
หรือ คลิ๊ก https://www.itravelroom.com/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้