ถอดบทเรียนรับมือโควิดของ "สิงคโปร์" กับ "6 จุดอ่อน" ที่ต้องระวัง

ถอดบทเรียนรับมือโควิดของ "สิงคโปร์" กับ "6 จุดอ่อน" ที่ต้องระวัง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถอดบทเรียนจากสิงคโปร์ กับ 6 จุดอ่อนที่ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

วันที่ 20 เม.ย. 63 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ได้เผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์เรื่อง "บทเรียนจากสิงคโปร์ กับ 6 จุดอ่อนที่ต้องระวัง" โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

ประเทศสิงคโปร์ซึ่งประสบความสำเร็จในระยะแรกของสงครามกับโควิด-19 โดยสามารถชะลอการระบาดได้กว่า 3 เดือน แต่ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีจุดอ่อนสำคัญ 6 จุด ที่ต้องระมัดระวัง และเป็นบทเรียนสำหรับประเทศอื่นๆด้วย คือ

1. หอพักคนงานชาวต่างชาติ

- สิงคโปร์มีพนักงานชาวต่างชาติ 1,400,000 คน ทั้งวิชาชีพชั้นสูงและผู้ใช้แรงงาน โดยเป็นคนทำงานก่อสร้าง 284,000 คน และคนทำงานบ้าน 255,000 คน

- คนงานชาวต่างชาติพักอยู่ในหอพัก ซึ่งอยู่กันอย่างแออัด ผู้ติดเชื้อกว่าครึ่งของประเทศ เป็นกลุ่มที่พักอยู่ในหอพักเหล่านี้

- พบผู้ติดเชื้อกว่า 2,000 รายจาก 19 หอพักในจำนวน 43 แห่ง

- รัฐบาลได้ประกาศให้ 12 หอพักเป็นพื้นที่กักกันโรค เป็นเวลา 14 วัน

- หอพักที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ S11 Dormitory @ Punggol มีผู้ติดเชื้อ 979 ราย
ทางหลวงสายนี้ตัดผ่านทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เชื่อมอำเภอเฉี่ยโม่ สุดเขตทะเลทรายทางตอนใต้ กับอำเภออวี้หลี สุดเขตทะเลทรายทางตอนเหนือ ด้วยระยะทางทั้งสิ้น 333 กิโลเมตร และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2021

2. คนสิงคโปร์ที่กลับมาจากต่างประเทศ

- มีคนสิงคโปร์กลับมาจากต่างประเทศในช่วงหลังเป็นจำนวนมาก รัฐบาลให้ทำ Home quarantine เองที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน (ประเมินว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อหลุดเข้ามาประมาณ 500 คนที่ตรวจไม่เจอตอนที่เข้าประเทศ) แต่ตอนกักตัวเองอยู่ที่บ้าน คนจำนวนหนึ่งไม่ได้เข้มงวดมากนัก มีการสัมผัสใกล้ชิดกับคนในบ้าน ทำให้แพร่ต่อภายในบ้าน/ครอบครัว แล้วต่อมาก็กระจายไปให้คนอื่นต่อไปอีก

- ต่อมารัฐบาลจึงต้องปรับนโยบายให้ทำ Government quarantine (State quarantine)

3. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ Social Distancing

- คนที่อยู่ร่วมกลุ่มกันหรือมีกิจกรรมอย่างใกล้ชิดอาจเกิดเหตุการณ์ “Super spreader” ที่นำไปสู่การติดเชื้อจำนวนมาก เช่น งานเลี้ยงอาหารค่ำ SAFRA Jurong ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 47 ราย

- รัฐบาลต้องแนะนำให้มีกิจกรรมทางสังคมเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้น

- ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมทั้งในและนอกบ้าน เช่น รับประทานอาหารกับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน และพบปะเพื่อนฝูงในสวนสาธารณะ เป็นต้น

- ควรอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

- การออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นหรือไม่สวมหน้ากากเมื่อออกไปข้างนอก มีความเสี่ยงอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการแต่ไม่รุนแรง เพราะสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

- สิงคโปร์ต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คนเพื่อดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีการออกคำเตือนมากกว่า 6,200 ครั้ง และปรับมากกว่า 1,000 ครั้ง ตั้งแต่ที่เริ่มประกาศใช้มาตรการ

4. บ้านพักคนชรา

- ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนัก โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 10 รายในสิงคโปร์มีอายุมากกว่า 60 ปี

- บ้านพักคนชรา Lee Ah Mooi พบผู้ติดเชื้อ 16 รายและมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทั้งคู่เป็นหญิงชราวัย 86 ปี

คำว่า “ทากลามากัน” เป็นภาษาถิ่นอุยกูร์ มีความหมายว่า “เข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้” แต่หลังจากการก่อสร้างถนนสายนี้เสร็จสิ้น คำกล่าวนั้นจะเปลี่ยนไป เมื่อผู้คนจากทั้งสองอำเภอในซินเจียงสามารถตะลุยผ่านทะเลทรายขนาด 337,000 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ได้อย่างสบายใจ หลังจากที่ต้องเดินทางอ้อมกันมาหลายชั่วอายุคน

ทีมวิศวกรโครงการระบุว่าการก่อสร้างทางหลวงสายอวี้หลี-เฉี่ยโม่ มีความยากลำบากกว่าทางหลวงสองสายก่อนหน้านี้ เนื่องจากต้องตัดผ่านเนินทรายสูงและสลับซับซ้อน 32 แห่ง ซึ่งมีจุดสูงสุดสูงกว่า 100 เมตร ทั้งยังมีแอ่งและหุบเหวยักษ์ระหว่างเนินทราย 28 แห่ง ซึ่งมีจุดที่กว้างที่สุดถึง 12 กิโลเมตร

5. ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กและโรงเรียนเตรียมอนุบาล

- เด็กจำนวนมากเป็นพาหะของโรคที่ไม่แสดงอาการและอาจติดเชื้อจากหรือไปสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว

- มีผู้ติดเชื้อ 30 รายที่พบจาก 2 ศูนย์และอีก 10 รายพบจาก 10 ศูนย์ โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ เด็ก และสมาชิกในครอบครัว โดยใน 40 รายที่พบเป็นเด็ก 8 ราย และผู้ใหญ่ 32 ราย

- กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือศูนย์ Sparkletots พบผู้ติดเชื้อ 27 รายโดยเป็นเด็ก 4 ราย และเป็นผู้ใหญ่ 23 ราย

- ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กได้ระงับการให้บริการ เว้นแต่กรณีผู้ปกครองที่มีความจำเป็น และไม่สามารถหาวิธีการดูแลเด็กด้วยวิธีอื่นได้

6. สถานที่ทำงาน

- ประมาณร้อยละ 20 ของพนักงานในสิงคโปร์ยังคงต้องทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการให้บริการที่จำเป็น

- รัฐบาลพยายามที่จะลดจำนวนกิจการที่ถือว่ายังมีความจำเป็นลงไปอีก เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้ดียิ่งขึ้น

- สถานที่ทำงานที่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการได้ต้องมีมาตรการดูแลและระมัดระวังอย่างมาก เช่นต้องให้พนักงานสวมใส่หน้ากาก จัดโต๊ะทำงานให้ห่างกัน และรับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น 
By: Bell Boy

    

ขอบคุณ ข้อมูลจาก SOURCE1


สนใจแพคเกจท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบินทั่วโลก หรือบัตรท่องเที่ยวต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2945598,  092-294 5598
หรือ คลิ๊ก https://www.itravelroom.com/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้