Taipei Playful เที่ยวไต้หวัน 3วัน 2คืน เลือกวันเดินทางได้เอง

Taipei Playful เที่ยวไต้หวัน 3วัน 2คืน เลือกวันเดินทางได้เอง

เดินทางวันที่ : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 (เลือกวันเดินทางได้เอง)
 
 
Highlight  

   แพ็กเกจท่องเที่ยว ไทเป ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน (เพิ่มวันเดินทางได้) ที่สะดวก ประหยัด และยืดหยุ่น ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง, เพิ่มจำนวนวันเข้าพักได้มากตามต้องการ
   โปรโมชั่นนี้คุ้มค่าเพราะ รวมตั๋วเครื่องบิน เวลาเดินทางดีเยี่ยม, โรงแรมระดับ 4 ดาว ในย่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง, มีรถรับส่ง ไป-กลับ ระหว่าง สนามบิน-โรงแรม อำนวยความสะดวกให้
   โปรแกรมนำเที่ยวที่ให้มานั้น พาไปสถานที่สำคัญครบหมด อันได้แก่ อุทยานธรณีเย่หลิว, ถนนคนเดินสื่อเฟิ่น, ถนนคนเดินจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 นอกจากนี้ท่านยังมีเวลาอิสระที่จะได้ช้อปปิ้งและตระเวนชิมอาหารที่มีชื่อเสียงในเมืองไทเป เพราะโรงแรมตั้งอยู่ในย่านช้อปปิ้งและร้านอาหารอยู่แล้ว

แพ็กเกจนี้ประกอบไปด้วย
   ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ไต้หวัน โดย  Thai Lion Air (สามารถเปลี่ยนสายการบินได้)
   ค่าภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน  
   โรงแรมที่พัก เริ่มต้นที่ 2 คืน Papa Whale *4 (เพิ่มวันเข้าพักได้) 
 
  บริการ รถรับส่ง ไป-กลับ ระหว่าง สนามบิน-โรงแรม
   แถมฟรี ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเต็มวัน อุทยานเย่หลิ่ว - ถนนคนเดินสื่อเฟิน - ถนนคนเดินจิ่วเฟิน -  Taipei 101
 
 
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com