SVP วันอาสาฬหบูชา วันที่ 19-22 กรกฎาคม 67 โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

SVP วันอาสาฬหบูชา วันที่ 19-22 กรกฎาคม 67 โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่   

SVP วันอาสาฬหบูชา วันที่ 19-22 กรกฎาคม 67  
เที่ยวฮ่องกงฉลองวัดหยุดยาว โดยสายการฮ่องกงแอร์ไลน์


เที่ยวฮ่องกง ฉลองวันหยุดยาว ไหว้พระขอพร 3 วัดดัง เฮงๆ ปังๆ

พักผ่อนพร้อมช็อปปิ้ง ที่สุดยอดแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก ที่เกาะฮ่องกง
รับประกันราคา คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!!

 

วันเดินทาง :      19-22 กรกฎาคม 2567
โรงแรมที่พัก :    Cordis Hotel *5 ดาว (ย่านมงก๊ก)
 
แพคเกจเที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
ร้อมซิตี้ทัวร์ไหว้พระ ขอพร ขอโชคลาภ บารมี ไหว้วัดดัง 3 วัด
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัสเบย์ / วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / วัดกังหัน เทพเจ้าเเชกุง

ฟรี! อาหาร 3 มื้อ วันออกซิตี้ทัวร์
อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง และ อาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง รางวัลมิชลิน ที่ Mak’s Noodle


ราคาตามรายละเอียดทั้งหมดเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ราคาที่พัก และราคาตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ราคาและสถานะ
จะยืนยันหลังจากที่ลูกค้าส่งรายชื่อเข้ามาทำการจองแล้วเท่านั้น (Real Time +Case by Case)
 
 
รายละเอียดแพคเกจ :

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและฮ่องกง
3. รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
4. โรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืนที่ Cordis Hotel (ไม่รวมอาหารเช้าที่โรงแรม)
5. ซิตี้ทัวร์รอบเกาะฮ่องกง และทริปไหว้พระ พร้อมไกด์บรรยายไทย
6. ฟรีอาหาร 2 มื้อ อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง และ อาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง Michelin Mak’s Noodle (วันออกซิตี้ทัวร์) (ไม่สามารถถอดออกจากโปรแกรมได้ หากลูกค้าไม่ไปซิตี้ทัวร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 

รายละเอียดการเดินทาง :  
 
วันแรก              กรุงเทพ - ฮ่องกง (อิสระ)
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าการเดินทาง 2-3 ชม. เตรียมเอกสารเพื่อทำการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่) ที่บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข้าเมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ ประตูทางออก B

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรน Cordis Hotel
 
 
วันที่สอง            รับประทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง, ฮ่องกงซิตี้ทัวร์  ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัสเบย์, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม, วัดกังหัน, ร้านจิวเวลรี่
                       รับประทานอาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง มิชิลิน Mak’s noodle


รับประทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง (มื้อที่ 1)


ไกด์นำท่านจากนั้นนำท่านไปไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Repulse Bay) ตั้งอยู่บริเวณริมหาดรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay) คนฮ่องกงเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจายน์, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ฯลฯ ให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม เป็นวัดเก่าแก่ ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่นี่ ขึ้นชื่อว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปา จากเจ้าแม่กวนอิมอีก ด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเช่นไหว้ พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิม ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดง นั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสบความสําเร็จ เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ไม่ต้องนําเงินจริงๆ กลับไปถวาย แต่ซื้อกระดาษไหว้เจ้าไปสักการะแทน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดแชกุงซาถิ่นหรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ  หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง (ไม่สามารถถอดออกจากโปรแกรมได้ หากลูกค้าไม่ไปซิตี้ทัวร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

รับประทานอาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง มิชลิน Mak’s noodle (มื้อที่ 2)

จากนั้นให้ท่านได้อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อบริการเสริมพาท่านนั่งกระเช้านองปิง


ช่วงบ่าย (กรณีซื้อแพ็คเกจเสริม) นำท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เกาะลันตา เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 ( Ngong Ping 360 ) เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทาง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง อิสระ ช็อปปิ้ง ที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับสินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Giordano, Esprit, Polo Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อ

จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักด้วยตนเอง

หมายเหตุ : โปรแกรมในซิตี้ทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

วันที่สาม               ท่องเที่ยว-ช๊อปปิ้งอิสระ หรือ เลือกซื้อแพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิ่มเติม
พักผ่อน – ช๊อปปิ้งอิสระ  หรือ ซื้อทัวร์เที่ยวเพิ่ม สามารถสั่งจองและชำระเพิ่มจากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี้นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อนำท่านเดินทางไปสู่มาเก๊า ต่อด้วยนำท่านไปยังรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม(Kun Iam Statue)ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็นรูปปั้นยืนสูง 20 เมตรบนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมาเก๊าซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า บริเวณฐานดอกบัวของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นสถานที่จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา, ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยังว่ากันว่าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ได้หันหน้าออกทะเล

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau)เป็นวัดที่มีเทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ตามความความเชื่อ, วัฒนธรรมประเพณี และความศรัทธาในพุทธศาสนา, ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และความเก่าแก่ของวัด จึงทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่กำหนดไว้ในศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊า ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2005 วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau) ประกอบ ไปด้วยวิหาร และส่วนต่างๆ ของวัด ได้แก่ประตูทางเข้า Gate Pavilion), ซุ้มประตูแห่งการรำลึก (Memorial Arch), หอสวดมนต์(Prayer Hall), หอแห่งความเมตตา (Hall of Benevolence), หอเจ้าแม่กวนอิม (Hall of Guanyin) และศาลาทางพุทธศาสนามีชื่อเรียกว่า ศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (Zhengjiao Chanlin) โดยแต่ละส่วนของวัดนั้น ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่าหอแห่งความเมตตา (Hall of Benevolence) เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุด ที่ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1488, สำหรับหอสวดมนต์ (Prayer Hall) หรือที่เรียกว่าวังแห่งแรกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (The First Palace of the Holy Mountain) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1605 ตามจารึกหินที่พบในบริเวณวัด

รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น

จากนั้นเดินทางไปยัง โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์เซนต์ปอลนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เสร็จในปี ค.ศ. 1637 และถูกออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิต ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียน ในในเวลานั้นโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย ซึ่งตั้งติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล อีกร้อยกว่าปีต่อมา โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นฐานทัพ โดยพระทั้งหมดได้ถูกขับไล่ออกไปจนสิ้น และภายหลังในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จนโบสถ์เหลือเพียงประตูตามที่เห็นในปัจจุบัน ากเดินผ่านประตูโบสถ์ไปที่ด้านหลัง ก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์ศาสนาซึ่งมีหลุมฝังศพของวาลิควาโนตั้งอยู่ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์เซนต์ปอลแห่งนี้ขึ้น ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีอุปกรณ์ทางศาสนา ภาพวาดต่างๆ

เที่ยวชมและช้อปปิ้งที่ Senado Square หรือจัตุรัสเซนาโด (เป็นจัตุรัสรูปทรงสามเหลี่ยม ในประเทศมาเก๊า สำหรับชื่อของจัตุรัสนั้น ได้รับการตั้งชื่อตามภาษาโปรตุเกสว่า เลอัลเซนาโด (Leal Senado) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวจีน และชาวโปรตุเกส ในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 และ ปี ค.ศ. 1960 จตุรัสแห่งนี้ถูกใช้เป็น สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ของประเทศฮ่องกงหลายเรื่อง และกลายเป็นถนนคนเดิน ที่เต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน บริเวณโดยรอบของ จตุรัสเซนาโดสแควร์ (Senado Square) เต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร และอาคารสไตล์ยุโรปที่สวยงาม และในบางช่วงเวลาจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ในการจัดการแสดง และกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงงานเฉลิมฉลอง ในเทศกาลสำคัญๆ ของประเทศมาเก๊าอีกด้วย

ต่อด้วยเดินทางไปยัง เวเนเชี่ยน(The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซึ่งสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกัน ชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการเรือพายกอนโดล่า (Gondola) ที่มีทั้งคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พร้อมกับการพูดคุยร้องเพลงไปด้วยกันส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆภายในห้างค่อนข้างหลากหลาย ทั้งของกินของใช้ต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านเดินทางกลับไปยังฮ่องกง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  โดยสวัสดิภาพ


วันสุดท้าย             อิสระช้อปปิ้ง –กรุงเทพฯ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันเป็นสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Chek Lap Kok  และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่            เริ่มต้นราคาท่านละ  15,900 บาทต่อท่าน
เด็กไม่ใช้เตียง  เริ่มต้นราคาท่านละ   9,800 บาทต่อท่าน


 

** ราคานี้สำหรับเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน หากเดินทางน้อยกว่า 2 ท่าน สามารถสอบถามราคาพักเดี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ได้ **


หมายเหตุ : - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
                   หยุดงานหรือผละงาน, การล่าช้าของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง อัน
เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง
                   โดยสายการบิน

 

วิธีการจอง :  

1. รับจองผ่าน 2 ช่องทาง
   · Official Line Line ID: @Mileageair
   · ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com เท่านั้น
   โดยระบุรายชื่อผู้โดยสารทุกท่าน โดยมี คำนำหน้าชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปีค.ศ.เกิด)
   ระบุหัวข้อการจอง SVP วันอาสฬหบูชา วันที่ 19-22 กรกฎาคม 67 by CX  
2. ระบุจำนวนห้องพัก และประเภทห้องพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู่) ที่ต้องการ
3. ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ ( เบอร์มือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ให้เร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.30, วันเสาร์ 09.00-14.00 )

 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.
 
  
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้