JULY SHOP SHOP โปรโมชั่นพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม

JULY SHOP SHOP โปรโมชั่นพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่   

JULY SHOP SHOP โปรโมชั่นพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม
เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์, คาเธ่ย์แปซิฟิกและเอมิเรตส์


เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระขอพร 3 วัดดัง เฮงๆ ปังๆ
พักผ่อนพร้อมช็อปปิ้ง ที่สุดยอดแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก ที่เกาะฮ่องกง
รับประกันราคา คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!!

 

วันเดินทาง :     05-07 ก.ค., 12-14 ก.ค 67
โรงแรมที่พัก :   Marco Polo Hong Kong Hotel *5 ดาว (ย่านจิมซาจุ่ย)
 
แพคเกจเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน
ร้อมซิตี้ทัวร์ไหว้พระ ขอพร ขอโชคลาภ บารมี ไหว้วัดดัง 3 วัด
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัสเบย์ / วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / วัดกังหัน เทพเจ้าเเชกุง

ฟรี! อาหาร 2 มื้อ วันออกซิตี้ทัวร์
อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง และ อาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง รางวัลมิชลิน ที่ Mak’s Noodle


ราคาตามรายละเอียดทั้งหมดเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ราคาที่พัก และราคาตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ราคาและสถานะ
จะยืนยันหลังจากที่ลูกค้าส่งรายชื่อเข้ามาทำการจองแล้วเท่านั้น (Real Time +Case by Case)
 
 
รายละเอียดแพคเกจ :

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์, คาเธ่ย์แปซิฟิกส์ หรือสายการบินเอมิเรตส์
2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและฮ่องกง
3. รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
4. โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืนที่ Marco Polo Hong Kong Hotel (ไม่รวมอาหารเช้าที่โรงแรม)
5. ซิตี้ทัวร์รอบเกาะฮ่องกง และทริปไหว้พระ พร้อมไกด์บรรยายไทย (ไม่สามารถถอดออกจากโปรแกรมได้ หากลูกค้าไม่ไปซิตี้ทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
6. ฟรีอาหาร 2 มื้อ อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง และ อาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง Michelin Mak’s Noodle (วันออกซิตี้ทัวร์) 
 รายละเอียดการเดินทาง :  
 
วันแรก              กรุงเทพ - ฮ่องกง (อิสระ)
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าการเดินทาง 2-3 ชม. เตรียมเอกสารเพื่อทำการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่) สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เชคอินที่บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ L, สายการบินคาเธ่ย์ เชคอินที่บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S และ สายการบินเอมิเรตส์ เชคอินที่บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T

เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข้าเมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ ประตูทางออก B

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรน Marco Polo Hong Kong Hotel
 
 
วันที่สอง            รับประทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง, ฮ่องกงซิตี้ทัวร์  ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัสเบย์, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม, วัดกังหัน, ร้านจิวเวลรี่
                       รับประทานอาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง มิชิลิน Mak’s noodle


รับประทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง (มื้อที่ 1)


ไกด์นำท่านจากนั้นนำท่านไปไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Repulse Bay) ตั้งอยู่บริเวณริมหาดรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay) คนฮ่องกงเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจายน์, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ฯลฯ ให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม เป็นวัดเก่าแก่ ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่นี่ ขึ้นชื่อว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปา จากเจ้าแม่กวนอิมอีก ด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเช่นไหว้ พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิม ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดง นั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสบความสําเร็จ เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ไม่ต้องนําเงินจริงๆ กลับไปถวาย แต่ซื้อกระดาษไหว้เจ้าไปสักการะแทน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดแชกุงซาถิ่นหรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ  หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง (ไม่สามารถถอดออกจากโปรแกรมได้ หากลูกค้าไม่ไปซิตี้ทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

รับประทานอาหารกลางวันบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง มิชลิน Mak’s noodle (มื้อที่ 2)

จากนั้นให้ท่านได้อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อบริการเสริมพาท่านนั่งกระเช้านองปิง


ช่วงบ่าย (กรณีซื้อแพ็คเกจเสริม) นำท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เกาะลันตา เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 ( Ngong Ping 360 ) เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทาง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง อิสระ ช็อปปิ้ง ที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับสินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Giordano, Esprit, Polo Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อ

จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักด้วยตนเอง

หมายเหตุ : โปรแกรมในซิตี้ทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า


วันสุดท้าย             อิสระช้อปปิ้ง –กรุงเทพฯ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันเป็นสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Chek Lap Kok  และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 

05-07 ก.ค. 67 6 (3 วัน 2 คืน) เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก  
ผู้ใหญ่         เริ่มต้นราคาท่านละ  12,990 บาทต่อท่าน

12-14 ก.ค.67 6 (3 วัน 2 คืน) เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์และเอมิเรตส์    
ผู้ใหญ่         เริ่มต้นราคาท่านละ  14,500 บาทต่อท่าน


** ราคานี้สำหรับเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน หากเดินทางน้อยกว่า 2 ท่าน สามารถสอบถามราคาพักเดี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ได้ **


หมายเหตุ : - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
                   หยุดงานหรือผละงาน, การล่าช้าของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง อัน
เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง
                   โดยสายการบิน

 

วิธีการจอง :  

1. รับจองผ่าน 2 ช่องทาง
   · Official Line Line ID: @Mileageair
   · ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com เท่านั้น
   โดยระบุรายชื่อผู้โดยสารทุกท่าน โดยมี คำนำหน้าชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปีค.ศ.เกิด)
   ระบุหัวข้อการจอง July Shop Shop พร้อมระบุวันเดินทาง และสายการบินที่ต้องการ
2. ระบุจำนวนห้องพัก และประเภทห้องพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู่) ที่ต้องการ
3. ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ ( เบอร์มือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ให้เร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.30, วันเสาร์ 09.00-14.00 )

 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.
 
  
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้