UNITED KINGDOM แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล คาร์ดิฟ บาธ ออกฟอร์ด ลอนดอน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES ราคาเพียง THB 89990.-เดินทาง 2-9 พ.ค./30 พ.ค.-06 มิ.ย./01-08 มิ.ย. 2567

UNITED KINGDOM แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล คาร์ดิฟ บาธ ออกฟอร์ด ลอนดอน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES ราคาเพียง THB 89990.-เดินทาง 2-9 พ.ค./30 พ.ค.-06 มิ.ย./01-08 มิ.ย. 2567

เอกสาร PDF ที่นี่ 

 
 
 
 
Day1      สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
18.00      นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
21.15      ออกเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ719 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day2     สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – วิหารแมนเชสเตอร์ – ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – มหาวิหารแห่งมืองลิเวอร์พูล – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (-/L/-)
00.25      เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง
02.25         นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ52 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 9 ชั่วโมง 15 นาที
09.10         เดินทางถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากอันดับสองรองจากลอนดอน เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้แมนเชสเตอร์เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก
นำท่านถ่ายภาพกับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่าร่ำรวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของถ้วยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบมากมายสำหรับแฟนบอล
นำท่านถ่ายภาพกับ วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับที่พักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนที่จะผ่านวันเวลาและได้รับความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้มีการบูรณะขึ้น จึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางของประเทศอังกฤษที่งดงาม และมีการตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักแบบเมืองเหนือของประเทศอังกฤษ เมื่อในปี ค.ศ. 1996 ได้ถูกลอบวางระเบิด ทำให้ต้องมีการบูรณะใหม่อีกครั้ง แต่ปัจจุบันนั้นก็กลับมาสวยงามดั่งเดิมและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Church of นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester Town Hall) เป็นศาลาว่าการของเมือง ที่สำคัญ มีทั้งอาคารสำนักงานและห้องจัดเลี้ยง โดดเด่นด้วยหอระฆังความสูง 285 ฟุต และมี จิตรกรรมฝาผนังของฟอร์ด แมดด็อกซ์ บราวน์ เป็นชุดภาพเขียน 12 ภาพ ซึ่งว่ากันว่าอ้างอิงจากภาพในอุดมคติของเมืองแมนเชสเตอร์สมัยวิคตอเรีย ศาลาว่าการนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมองเห็นจัตุรัสอัลเบิร์ต
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองถิ่นกำเนิดวงเดอะบีทเทิล (The Beatles) ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูล มาจากการเป็นเมืองท่าในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การติดต่อค้าขาย ยิ่งทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น ภายในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 กว่า 40% ของการค้าขายในโลกต้องผ่านเมืองท่า เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2004
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากทีมหงส์แดง
นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมืองลิเวอร์พูล (Liverpool Cathedral) กันสักครั้งค่ะ เพราะที่นี่คือ โบสถ์เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษเลยทีเดียว และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกอีกด้วย ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 74 ปีด้วยกัน ภายในมีกระจกสีสวยงาม รวมถึงภาพวาด และประติมากรรมโดยศิลปินในศตวรรษที่ 20 และ 21 ที่ทรงคุณค่า
นำท่านผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลัง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซ้ายมือสุด คือ ที่ทำการของการท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริษัทเดินเรือคูนาร์ด (Cunard Building) ส่วนขวามือสุด คือ อาคารสำนักงาน สร้างด้วยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกที่สร้างในประเทศอังกฤษ Royal Liver Building หนึ่งในอาคารที่เคยได้ชื่อว่า เป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรปเลยทีเดียวค่ะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลิเวอร์พูล ริมแม่น้ำเมอร์ซีย์ (River Mersey) ที่นี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1911 โดยมีความสูงมากกว่า 90 เมตร ความโดดเด่นของอาคารนี้อยู่ที่หอนาฬิการที่ตั้งอยู่สูงมากๆ โดยที่หน้าปัดของนาฬิกานั้น มีขนาดใหญ่กว่า บิ๊กเบน (Tower of Big Ben) อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยการผสมผสานกลิ่นอายของอาคารฝั่งอเมริกาและอังกฤษ
นำท่านเดินทางสู่ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบิร์ต ด็อกซ์ (Albert Dock Port) เป็นชื่อของย่านตึกอิฐแดงเก่าแก่สวยงาม อาคารเหล่านี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใช้งานโดยเจ้าชายอัลเบิร์ต ในปี ค.ศ. 1846 เพื่อใช้เป็นท่าเรือและโกดังขนถ่ายสินค้า หลังจากที่ปิดทำการจากการเป็นท่าเรือได้รับการปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองลิเวอร์พูล
** สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด และ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ รายการทัวร์ไม่รวมการเข้าชมสถานที่ และ ค่าบัตรเข้าชมภายในสนามฟุตบอล และส่วนของพิพิธภัณฑ์ (หากผู้เดินทางประสงค์เข้าชมสถานที่ดังกล่าว โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ เพื่อนัดหนายจุดนัดพบต่อไป โดยการจอง และชำระเงินค่าเข้า ถือเป็นสิทธิ์ของผู้เดินทาง ทางบริษัททัวร์เพียงให้คำแนะนำ และแจ้งวันเดินทาง เท่านั้น)**
ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่องเที่ยว 
ที่พัก        Ibis Styles Liverpool Centre, Liverpool ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day3      เมืองลิเวอร์พูล – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน – บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ – เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ - ศาลาว่าการคาร์ดิฟฟ์ – ตลาดคาร์ดิฟฟ์ (B/L/-)
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของ ประเทศอังกฤษ (England) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (Nash’s House / William Shakespeare House) สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ผ่านชม โบสถ์โฮลี่ (Holy Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบและสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ 
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเวลส์ (Wales) คำว่า ราชรัฐเวลส์ ยังคงเป็นที่นิยมใช้ และถึงแม้ว่าเจ้าชายแห่งเวลส์จะไม่มีบทบาททางการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. มาที่เมืองคาร์ดิฟฟ์ ในปี พ.ศ. 2498
นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff Castle) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยถูกครอบครองโดยป้อมปราการโรมันซึ่งบางส่วนของกำแพง ปราสาทแห่งใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ. 1090 ในคูน้ำประดิษฐ์และมีอาคารที่ได้รับการตกแต่งอย่างมโหฬารให้เลือกมากมายในภายหลัง (อาคารทั้งสองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายมากมายระหว่างปี ค.ศ. 1865 ถึงปี ค.ศ. 1920) ไฮไลท์ ได้แก่ State Apartments, หอนาฬิกา, โบสถ์และ ห้องจัดเลี้ยงอันงดงาม รายการทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 12 ปอนด์; เด็ก (5-16), 9 ปอนด์; ครอบครัว 36 ปอนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff City Hall), อาคารที่ทำการของรัฐบาล (Government Officer Building) และ สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ (Park of Cardiff), นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff Market) เป็นตลาดแบบคลาสสิคตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดิมเป็นที่ตั้งของเรือนจำคาร์ดิฟฟ์ ตลาดนี้ได้รับการออกแบบโดยวิลเลียม ฮาร์ปูร์ เปิดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2434 เป็นที่รู้กันว่ามีตลาดเกษตรกรในบริเวณนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ไม่ไกลจากปราสาท มีร้านอาหาร ร้านขนม และ ร้านของใช้มากมาย เหมาะที่จะเดินเล่นดูวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่นี่มากๆ พาท่านอิสระอาหารเย็น และช้ออปิงบริเวณนี้
ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่องเที่ยว  ที่พัก        Mercure Cardiff North Hotel, Cardiff ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day4     เมืองคาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – มหาวิหารเมืองบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองออกซ์ฟอร์ด (B/L/-)
 เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ภายในแบ่งออกหลักๆ 4 โซน ซึ่งแหล่งน้ำแร่แห่งนี้ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมสำหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 27.5 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ **
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อันลึกลับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ นำท่านเข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล แท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไป 40 กิโลเมตร ที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่(5) 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ จัดว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บ้านน่ารัก มีลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18  มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่าแม่น้ำโคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษตามฤดูกาล
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ของอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)
ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว 
ที่พัก        Holiday Inn Express, Oxford ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
Day5      เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - เมืองลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (B/L/D)
 เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church College) หรือ ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) วิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตั้งในปี 1525 โดยพระคาร์นัลวูลซีย์ นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวังตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอน พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เวสต์มินสเตอร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกา หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (8) พิเศษ เมนู Fish & Chips
ที่พัก        Novotel Hotel Excel, London ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day6   เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (B/-/-)
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
แนะนำการเดินทาง
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร **
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ **
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (โปรดตรวจสอบวันอิสระกับบริษัททัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจองสถานที่ท่องเที่ยว)
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองที่ https://www.londoneye.com/tickets-and-prices/
- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สำรวจทางประวัติศาสตร์ ทั้งหมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสำคัญๆ มากมายที่ White Tower หรือหอคอยสีขาว ที่สร้างขึ้นในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากนี้ไม่ควรพลาดที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเข้าร่วมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์นำเที่ยว ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองที่ https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/visit/tickets-and-prices/
- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) แห่งค่าย Warner Bros ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน Warner Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์มานานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองที่ https://www.wbstudiotour.co.uk/tickets/
-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหลักฐานและชิ้นส่วนสำคัญทางประวัติศาตร์ ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ไปจนถึงยุคปัจจุบัน พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์กว้างขวาง มีการจัดแสดงในหลายๆโซน แต่ละโซนจะมีความโดดเด่นและความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ไฮไลท์ของที่นี่คงจะหนีไมพ้นโซนไดโนเสาร์ ที่จำลองกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มาไว้ในห้องโถง ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆ รวมไปถึงโซนที่เป็นสัตว์น้ำ ก็จะมีรูปปั้นของปลาต่างๆให้ได้ชมกัน เป็นสถานที่ที่สามารถเก็บไว้ในลิสในยามที่ลอนดอนฝนตกได้ เพราะอากาศที่ลอนดอนค่อนข้างที่จะแปรปรวน เดินเพลินๆบอกได้เลยว่ามีไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง พิพิธภัณฑ์นี้เข้าชมฟรี
**หากท่านต้องการจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองhttps://www.nhm.ac.uk/visit.html
- สวนลอยฟ้าลอนดอน (Sky Garden) จุดชมวิวในมุมสูงที่สวยไม่แพ้ London Eye ตั้งอยู่ที่ชั้น 35 ในตึก Walkie Talkie เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 5 ในลอนดอน เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่เข้าชมฟรี แต่จะต้องจองล่วงหน้า แนะนำให้จองก่อนเข้าไปล่วงหน้า 7 วันทางเว็บไซต์และปริ้นตั๋วในวันที่เข้าชมได้เลยค่ะ ด้านบนชั้น 35 – 37 จะมีทั้งบาร์ ร้านอาหาร ทานข้าวไปชมวิวไป สบายตาและอิ่มท้องเป็นที่สุด สามารถเดินออกไปที่ระเบียง Francis Golding Terrace เพื่อชมวิวด้านนอกได้อีกด้วย มองเห็นวิวแบบ 360 องศา รอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว ดอกไม้นานาชนิดๆ มองไปด้านบนก็จะเป็นโดมกระจก แสงแดดอ่อนๆส่องลงมาให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสวนที่อยู่บนพื้นดินเลย ภายในสวนยังมีที่ให้นั่งพักผ่อนชมธรรมชาติในโดมกระจกนี้อีกด้วย ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองที่ https://skygarden.london/booking/
-Leadenhall Market เป็นตลาดเก่าแก่ของลอนดอน ที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 มีหลังคาปกคลุม เป็นตลาดที่คึกคัก มีความสวยงาม อากาศถ่ายเทโปร่งสบาย ถ่ายรูปออกมาสวยมากๆ มีความหรูหราเกินกว่าคำว่าตลาด เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้ง ดื่มและรับประทานอาหาร เพราะด้านในตลาดมีทั้ง ร้านค้า ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร บาร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากจะโด่งดังจากความสวยงามและมีของให้จับจ่ายแล้ว ตลาดนี้ยังเคยถูกนำมาเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากในภาพยนตร์ Harry Potter ตอน แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ และเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการแข่งขับวิ่งมาราธอนของกีฬาโอลิมปิกในปี 2012 อีกด้วย
แนะนำสถานที่ช้อปปิ้ง
- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ
- ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก
** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดินทางท่องเที่ยว **
ที่พัก        Novotel Hotel Excel, London ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day7     เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร (B/-/-)  
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย (บริการรถโค้ชเฉพาะจากโรงแรมที่พักไปยันสนามบิน) หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง ตามรายการแนะนำข้างต้น
(โปรดตรวจสอบวันอิสระกับบริษัททัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจองสถานที่ท่องเที่ยว)
** อิสระอาหารกลางวัน   เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดินทางท่องเที่ยว**
16.00        นัดหมายโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
20.50         นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ319
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที

Day8   สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
16.55        เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
18.30        นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ720         (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.00        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

**********************************
 
 
 
สนใจติดต่อ :
บริษัท ไมล์เลจ แอร์ & ทราเวล จำกัด
☎️  คุณดา 02-2945598
                0922945598
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/10860

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้