KOREA VERY MUCH ค้นฟ้า........ตามหาโอ้ปป๊า ..... เก็บสตอเบอรี่ สนุกสุดเหวี่ยงที่เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจจู แอร์

KOREA VERY MUCH  ค้นฟ้า........ตามหาโอ้ปป๊า ..... เก็บสตอเบอรี่ สนุกสุดเหวี่ยงที่เอเวอร์แลนด์  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจจู แอร์

เอกสาร PDF ที่นี่   


 
 


 
วันอังคาร ที่ 12 มี.ค. 67   สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้       (-/-/-)                                    
 22.00 น.       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 ณ จุดรับกรุ๊ปทัวร์ที่ทางท่าอากาศยานกำหนด (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าพาท่านโหลดสัมภาระ (1 ชิ้น/1 ท่าน/ไม่เกิน 15 กิโลกรัม )
 
วันพุธ ที่ 13 มี.ค. 67  คาเฟ่ย้อนยุคสไตล์เกาหลี – พระราชวังฮวาซองแฮงกุง ป้อมปราการฮวาซอง - FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น)  (-/L/D)                                                                                              01.00 น.       ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ สนามบินอินชอน โดยสายการบินเจจู แอร์ JEJU AIRเที่ยวบินที่ 7C 2204 
08.40 น.       ถึงสนามบินอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางย้อนยุคสู่เกาหลีในอดีตกาล  กับสถาปัตยกรรมของ ร้านฮเยคยองกุงคาเฟ่ต์ย้อนยุค ที่สร้างสไตล์เกาหลีโบราณ สูงสามชั้นตกแต่งทั้ง  ภายในภายนอกสะท้อนเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรม และศิลปะแบบเกาหลีดั้งเดิมออกมาได้อย่างชัดเจน.... ที่โดยรอบมีสวนขนาดใหญ่ มีสไตล์เกาหลีหลังน้อยกลางสวนท่ามกลางพันธ์ไม้และจัดสวนสไตล์เกาหลี พร้อมด้วยที่นั่งสำหรับดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟอย่างใกล้ชิด จิบกาแฟไปพร้อมสูดบรรยากาศภายนอก และกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของต้นสน รับแสงแดดแสนอบอุ่นในยามที่อากาศโดยรอบหนาวเย็น ...และยังเมนูเบอเกอรี่ ที่ห้ามพลาดคือ ขนมปังแอปเปิ้ลใส้ครีมชีส นำท่านเดินทางต่อไปยัง พระราชวังฮวาซองแฮงกุงซึ่งแปลว่า พระราชวังเดี่ยว เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ภายในป้อมฮวาซอง แต่เดิมใช้เป็นพระราชวัง สำหรับบรรดาราชวงศ์ซึ่งอาจเรียกได้ว่าที่นี่คือส่วนต่อขยายของพระราชวังเคียงบก ซึ่งเป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอนสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1789(และมีการสร้างขยายเพิ่มเติมในระหว่างปี ค.ศ. 1794 ถึง ค.ศ. 1796) ในการปกครองของกษัตริย์จองโจแห่งโชซอน เพื่อจัดตั้งเมืองซูวอนให้เป็นเขตใหม่ และเพื่อให้บรรดาราชวงศ์ใช้พำนักเมื่อเดินทางออกจากเมืองหลวงพระราชวังส่วนใหญ่ถูกทำลายในช่วงการปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่นแต่ได้รับการ บูรณะและซ่อมแซมโดยงานที่เริ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 และ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอีกครั้งพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997และถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถาน หมายเลข 478เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2007
เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู พูลโกกิ (BULGOGI)หลังอาหารนำท่านเที่ยวต่อที่ ป้อมปราการฮวาซอง - Hwaseong Fortress ป้อมฮวาซองเป็นป้อมที่สร้าง ขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน ภายใต้กษัตริย์เซจง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1752-1800 มีกำแพงป้อมปราการขนาดใหญ่  มีความสูงประมาณ 4-6 เมตร และความยาวประมาณ 5.7 กิโลเมตรยาวรอบเมือง ป้อมฮวาซอง ถูกสร้าง ขึ้นอย่างเป็นระบบโดยช่างฝีมือด้านศิลปะ และ นักวิทยาศาตร์ที่เก่งที่สุดในสมัยนั้น เพราะเหตุนี้ป้อมฮวา    ซองจึงได้รับความนิยม และการยกย่องเป็นอย่างมากมาตลอด และที่สำคัญยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก ทางวัฒนธรรมขององค์กร UNESCO ในปี ค.ศ. 1997 ป้อมฮวาซองแห่งนี้ได้รับการดูแลอย่างดีเสมอมา ทำ  ให้คงสภาพเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน FLYING SUWON ลูกบอลลูนยักษ์ที่ลอยขึ้น - ลง อยู่เหนือป้อมปราการ ฮวาซอง มีความปลอดภัยสูงมาก เหตุด้วยบรรจุด้วยก๊าซฮีเลียม ซึ่งมีความปลอดภัยที่สูงกว่าก๊าซไฮโดรเจน
บอลลูนยักษ์นี้จะนำทุกท่านลอยขึ้นสู่น่านฟ้าเมืองซูวอน ที่ความสูง 150 เมตร ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่จำกัดเพียง 15 - 20 คนต่อรอบ แต่ละรอบใช้เวลาราว 10 - 15 นาที สามารถสัมผัสความงามของเมืองซูวอน
ได้ ทั้งในยามเช้า และยามค่ำคืน กับมุมมองใหม่ที่เหนือกว่าใคร...ณ จุดที่สูงที่สุด บอลลูนยักษ์จะลอยนิ่งอยู่ เป็นเวลา 7 - 10 นาที เพื่อให้มีช่วงเวลาสั้น ๆ แต่สามารถดื่มด่ำไปกับความงดงามของเมืองซูวอน เพื่อเก็บเป็นความประทับใจไม่รู้ลืม... แต่ความจริงแล้วนั้น ตั้งแต่ที่บอลลูนยักษ์ค่อย ๆ ลอยตัวขึ้นไป ความงดงามและมุมมองรอบ ๆ ตัวจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามระดับความสูง โดยที่ระดับความสูง 50 เมตร ก็จะสามารถมองเห็นป้อมปราการฮวาซอง ได้โดยรอบทั้งหมด ตัวบอลลูนยักษ์ที่รับน้ำหนักผู้โดยสาร ทำจากอัลลอยชนิดพิเศษ ยึดด้วยลวดสลิงจากพื้นดินด้วยความยาวกว่า 150 เมตร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะได้ความปลอดภัยสูงสุดเมื่อลอยขึ้นไปกับบอลลูนนี้
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อนี้รับรองท่านด้วยเมนู บาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า

 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มี.ค. 67   อิสระเล่นสกี ณ ลานสกี (ไม่รวมค่าเข้า) - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) ศูนย์เครื่องสำอาง - ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท (B/-/D)                     เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกี ( ค่าเข้าลานสกี และอุปกรณ์การเล่นไม่รวมอยู่ค่าทัวร์ )ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับหิมะ  และบรรยากาศที่ตรงหน้าเต็มไปด้วยหิมะข้างหหน้าอย่างอิสระ สำหรับท่านที่ต้องการลงสนามเล่นสกีโปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่นของท่าน เพื่อให้ครูฝึกมาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย หลังจากนั้นไปเพลิดเพลินกันต่อกับการเก็บสตอร์เบอรี่สด ๆ จากฟาร์มสตอร์เบอรี่  เกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่ง  ประเทศ ที่มีชื่อเสียงเรื่องการปลูกสตอรืเบอรี่ ในฟาร์มแบบปิด เพราะมีรสชาติหอม....หวาน ละมุนลิ้น ...ท่านจะได้เก็บชิมผลสตอร์เบอรี่ด้วยตัวท่านเอง (เงื่อนไขความเหมาะสมเป็นไปตามเจ้าของสถานที่กำหนด )สนุกสนานกับต่อที่สวนสนุกเอเวอร์แลนธีมปาร์ค สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่
กลางวัน         อิสระอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นเอาใจสายช้อป....พาท่านไปซื้อเครื่องสำอางที่ศูนย์เวชสำอางค์ เครื่องสำอางค์ที่เน้นบำรุง
ผิวพรรณ รักษา และ ฟื้นฟู ผิวให้กลับมาสดใส จากส่วนผสมของธรรมชาติ หรือเวชสำอางที่ผลิดตหรือ
รับรองโดยประเทศเกาหลีมีคุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ ไปช้อปปันต่อที่ ฮงแดวอร์ดกิ้งสตรีท ถนนย่าน
มหาวิทยาลัยฮงอิ ที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ มีนักศึกษานำของที่ประดิษฐ์เองจากมือมาวางขาย รวมถึงสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นอีกมากมาย และยังมีงานศิลปะให้ท่านได้เดินชมตลอดเส้นทาง
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อนี้รับรองท่านด้วยเมนู จิมดัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ ที่ 15 มี.ค. 67   วัดโชเกซา - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนแดง -DUTY FREE – เมียงดง (B/L/-)  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านเดินทาง วัดโชเกชา เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางของพุทธ
ศาสนานิกายเซนต์ ภายในวัดมีความสงบและสวยงามมาก มีต้นไม้ใหญ่ที่สูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณ ในวันวิสาขบูชา วันก่อนประสูติของพระพุทธเจ้า ณวัดแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันของโคมไฟนับร้อยนับพัน นำท่านไปชมศูนย์สมุนไพร หรือ ฮอกเก๊ตนามู ตัวใหม่ล่าสุดของเกาหลีที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยมีสรรพคุณช่วยในเรื่องการล้างสารพิษตกค้างหรือไขมันที่สะสมภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับ ไตของท่านแข็งแรง ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างการที่ดีของตัวท่านเอง สถานนีต่อไป ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมที่มีคุณภาพมาเป็นอันดับ 1 ของโลกโดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ และช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด อีกหนึ่งสถานนีสมุนไพรที่ดีต่อร่างกาย ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด และป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด     
กลางวัน        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้รับรองท่านนี้เมนูหมูผัดซอสเกาหลีนำท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE สินค้ามีให้ท่านเลือกซื้อ เลือกชมอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น แว่นตา กระเป๋า น้ำหอม รองเท้า นาฬิกา เครื่องสำอางค์ ฯลฯ ช้อปกันต่อที่ศูนย์รวม        
แฟชั่นวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง อีกหนี่งสถานที่ไฮไลท์ไม่มาไม่ได้แล้วว.....สำหรับการมาท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้เดินกันให้ขาร้องไห้ รับรองถ้าไม่ได้ของฝากที่ถูกใจจากที่นี่ ให้ตัดหัวไอ้เรืองได้เลย ....   
เย็น              อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นรบกวนเวลาช็อปปิ้งของท่าน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันเสาร์ ที่ 16 มี.ค. 67   พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก- ศูนย์อเมทิสต์ -  KOREAN SUPERMARKET - สนามบินอินชอน                                                                    (B/L/-)    เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย และเรียนรู้วิธีทำข้าวห่อสาหร่าย สถานที่แห่งนี้จะรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสาหร่าย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต้ มีกิจกรรมให้ท่านได้ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ว่าครั้งนึงเราได้มาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายแห่งนี้
กลางวัน         บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้รับรองท่านด้วยเมนูข้าวยำเกาหลี
ช่วงบ่ายช้อปปิ้งกันต่อที่ศูนย์อัญมณี อเมทิส ร้านขายพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีดี เกิดขึ้นในชีวิต สถานนี้ช้อปปิ้งต่อไป ร้านขายของฝากเกาหลี สถานที่ละลายเงินวอนในตำนาน KOREAN SUPERMARKET หลากหลายของกิน ของใช้ ของฝาก ขนมน่ากิน น่าซื้อฝากคนที่เราถึงเวลาอันเหมาะสมถึงแวลาที่เหมาะนำท่านเดินกลับสู่สนามบินอินชิน
20.05 น.       เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเจจู แอร์ JEJU AIR เที่ยวบิน 7C 2203
23.59 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 .................................................................................................
 
ติดต่อได้ที่

บริษัทไมล์เลจแอร์ ทราเวลจำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• mileage-air@hotmail.com
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้