SPRING LOVER ทัวร์เกาหลีชมหิมะ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ทีเวย์ ราคาเริ่มต้น THB 26999.-

SPRING LOVER ทัวร์เกาหลีชมหิมะ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ทีเวย์ ราคาเริ่มต้น THB 26999.-

เอกสาร PDF ที่นี่   


 
 
วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ –  สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
21.30 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10  โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 วันที่สอง     สนามบินอินชอน – ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดังไร่สตรอว์เบอร์รี่ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน
01.20 น.      เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน ทีเวย์ เที่ยวบิน TW 102  
08.55 น.     ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 จากนั้นนำท่านไปชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาที ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าของเรือ เพื่อชมวิวธรรมชาติรอบๆ เกาะนามิ และเมื่อเดินทางถึงเกาะนามิ ท่านจะได้เห็นความงดงามและธรรมชาติที่สวยงามของเกาะนามิ อากาศเย็นสบาย ให้ท่านได้สูดโอโซนที่สดชื่นอย่างเต็มที่  ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้จะเริ่มผลิดอก สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่งนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งอากาศที่เย็นสบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา จึงทำให้บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับครอบครัว คู่รัก ที่แสนโรแมนติก  ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ในเกาะแห่งนี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  “ดอก พ็อด-กด” หรือที่เราเรียกกันว่า “ดอกซากุระ” ก็จะเริ่มผลิดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งเกาะ ยิ่งทำให้บรรยากาศของเกาะนามิยิ่งงดงาม จนอดที่จะถ่ายรูปทั้งวันไม่ได้เลยทีเดียวจากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะ “ทิวต้นสน และรูปปั้นพระเอกนางเอกซีรีย์เกาหลีชื่อดัง Winter Love Song “ใครที่มายังเกาะนามิแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปจุดนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะนามิเลยทีเดียว ” จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นระหว่างทางกลับจะมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนั้นได้เวลานัดหมาย นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูทัคคาลบี ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)
จากนั้นนำท่านสู่ “ไร่สตรอว์เบอร์รี่” ท่านจะได้เห็นแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ของคนเกาหลีแบบไร้สารพิษ และได้ผลผลิตลูกโตๆ หวานฉ่ำ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 หมายเหตุ : การออกผลของไร่สตรอว์เบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเข้าชมในช่วงฤดูกาลที่ไร่สตรอว์เบอร์รี่ เปิดให้เข้าชมเท่านั้น **
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน” ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตลอดเส้นทางไปอุทยานซอรัคซาน ท่านจะได้ชมความงดงามของ “อุโมงค์ซากุระ” ที่เกิดจากต้นซากุระนับ 1000 ต้นที่อยู่ริมถนน 2 ข้างทาง ที่โค้งเข้าหากัน จนทำให้มองแล้วเหมือนอุโมงค์ดอกซากุระเลยทีเดียว ซึ่งจะมีให้เห็นแค่ปีละครั้ง
** หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้ **
จากนั้นเมื่อเดินทางถึง “อุทยานซอรัคซาน” อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติรอบๆ อุทยานที่เต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรั่งทั่วทั้งอุทยาน ( ราคานี้ยังไม่รวมค่ากระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ) จากนั้น นำท่านไปสักการะขอพร “ พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ณ วัดชินฮึงซา” เป็นวัดเก่าแก่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทำบุญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคำอธิษฐานเกือบทุกราย”  อุทยานซอรัคซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคนเกาหลีนิยมมาปีนเขา และขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์เพื่อขึ้นไปชมวิวด้านบนยอดเขาซอรัคซาน 
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูบูลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี ) (2)
 ที่พัก I PARK SEORAKSAN หรือ SEORAK PINE RESORT  หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม     สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC  - ช้อปปิ้งตลาดย่านมหาลัย “ตลาดฮงแด” – เข้าสู่ที่พัก
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)จากนั้นนำท่านไป “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้ที่ผลิบานและที่พลาดไม่ได้คือ ทุ่งดอกทิวลิป ที่มีทั้งสีแดง สีเหลือง สีขาว เบ่งบานสวยงามทั่วทั้งสวนสนุก จนอดใจที่จะถ่ายรูปรัวๆ ไม่ได้เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นไฮไลท์ อาทิ  T-Express (รถไฟรางไม้) HURRICANE , DOUBLE ROCK SPIN ,COLUMBUS ADVENTURE ,AMAZON EXPRESS หรือ สนุกกับล่องแก่ง  อีก 1 ไฮไลท์คือ  “โซนซาฟารี เวิล์ด” ท่านจะได้ชมความน่ารักและแสนรู้ของสัตว์ป่า อาทิ น้องหมีแพนด้า น้องหมีดำ เสือโคร่ง สิงโตเจ้าป่า ยีราฟ และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย และ “โซน LOST VALLEY” ให้ท่านได้นั่งรถชมสัตว์ป่าทั้งบนบกและในน้ำ
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูหมูย่างสไตล์เกาหลี  (4)
จากนั้นพาท่านชม “โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้  จากนั้นไปเรียนรู้ “การทำคิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำ จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้  จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลีด้วยการใส่ “ชุดฮันบก” (ชุดประจำชาติเกาหลี) พร้อมกับฉากถ่ายรูปต่างๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ Botox , ครีมรักษาฝ้ากระ, ครีมบำรุงลดเลือนริ้วรอย , กันแดด , EE ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย   จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานมากมาย และในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีก็จะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบฟรีๆ
ค่ำ               อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้สะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ L'ART HOTEL หรือ BERNOUI SEOUL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่       โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง  (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) – หอคอยโซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดที่ฮิตที่สุดของเกาหลี  “ตลาดเมียงดง”
 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)จากนั้นนำท่านไปชมสมุนไพรเกาหลี “โสมเกาหลี” ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  จากนั้นนำท่านไปชม “ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู”  สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานานจากนั้นนำท่านไปชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล “พระราชวังเคียงบกกุง” พระราชวังที่ สร้างมาตั้งแต่ในยุคโชซ็อน มีหมู่อาคารถึง 200 กว่าอาคาร  แต่ในสมัยที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับเกาหลี วังแห่งนี้ถูกเผาและทำลายลงไปส่วนหนึ่ง ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตามแบบแผนเดิมในสมัยของพระเจ้าโคจอง เมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีการสร้างเฉพาะตำหนักสำคัญๆ เพียง 10 ตำหนัก ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบูรณะอาคารสำคัญๆ ก่อนเข้าไปด้านในพระราชวัง ด้านหน้าของพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูปกับทหารที่ใส่ชุดเกาหลีโบราณ เหมือนหลุดไปอยู่ในซีรีย์เลยทีเดียว  จุดถ่ายรูปที่เป็นแลนด์มาร์ค คือ “พระที่นั่งคึนจองจอน” เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงานของพระองค์ ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งทั่วทั้งพระราชวัง งดงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู  (6)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล N’SEOUL ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศบ้านเมืองของกรุงโซล บนยอดเขานัมซาน  จากนั้นนำท่านไป “ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม” DUTY FREE อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่ “ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas New Balance หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ท่านเลือกทาน อาทิ ต๊อกบกกี โอเด้งปลา มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดคั่วร้อนๆ ขนมเค้กไข่ รวมถึงของฝากของที่ระลึก ตุ๊กตาเกาหลี พวงกุญแจ ช้อน ตะเกียบ ฯลฯ
ค่ำ               อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ง 
ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ L'ART HOTEL หรือ BERNOUI SEOUL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า       พิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโดน้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส – แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)พิเศษ!! นำท่าน “ชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด” (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล ที่มีต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น บริเวณนี้ในเดือนเมษายนในแต่ละปี จะมีเทศกาลชมดอกซากุระ ณ ถนนแห่งนี้ ท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหมายเหตุ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำลูกค้าไปชมดอกซากุระบานในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ดอกซากุระบานแล้วเท่านั้น  ในกรณีที่ดอกซากุระที่ถนนยออิโดร่วงหมดแล้ว  ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ ที่ SEOUL FOREST PARK แทน** การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้ **
จากนั้นนำท่านไปชม  “น้ำมันสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้แสนอร่อย (8)
จากนั้นนำท่านแวะชม “โรงงานพลอยอเมทิส” เพื่อชมพลอยสีม่วงเกาหลี ซึ่งเป็นพลอยสีม่วงที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้ม คนเกาหลีมีความเชื่อว่า “พลอยสีม่วงเป็นพลอยนำโชค” ซึ่งภายในโรงงานจะนำพลอยสีม่วงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ สร้อยคอ แหวน กำไล หรือ พวงกุญแจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย 
จากนั้น นำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ เวเฟอร์ช็อกโกแลต มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต๊อกบกกี ถั่วอัลมอนด์ สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู หม้อหุงข้าว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร...นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน
20.05 น.      เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ทีเวย์ เที่ยวบิน TW 101
23.55 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
...................................................................................
 
ติดต่อได้ที่

บริษัทไมล์เลจแอร์ ทราเวลจำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• mileage-air@hotmail.com
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้