มหัศจรรย์เฉินตู 6 วัน 5 คืน โดย VIETJET AIR ราคาเริ่มต้น 20999

มหัศจรรย์เฉินตู 6 วัน 5 คืน โดย VIETJET AIR ราคาเริ่มต้น 20999

 
 
  มหัศจรรย์เฉินตู
CHENTU 
ตันปา ฉางผิงระบบควบคุมสี่ดรุณีระบบควบคุมหิมะวาวู่
เที่ยว 2 ไดเนอร์หิมะครอบครัวที่ติดตามในระบบควบคุม 
สี่ดรุดรุจ เชียร์กู่เหนียงซานสี่สาวงามแห่งมณฑลเสฉวนโต๊ะ
ที่ใหญ่สุด ๆ เบื้องต้น และอัตโนมัติวาวู่ 
หมู่บ้านฑิเบตเจียจู
ร้านหนังสือจงซุเก๋อ
 
 บินกับ VIET JET AIR
  โรงแรมที่พัก 4-5 ดาว
แพนด้ายักษ์เซลฟี่ & แพนด้าบนตึก IFS
 
 

ได้จนถึงปี 2567
 


วันแรกของการเดินทาง
 
15.30 น. พร้อมที่นัดหมายดอนเมืองชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์และเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) ส่งเจ้าหน้าที่จากระบบควบคุมอำนวยความสะดวก
18.25 น. การเดินทางสู่เมืองเฉิงตูโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยที่ VZ3680 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) เรเมีย
22.30 น. ขอเชิญชวนทุกท่านสู่การยินดีต้อนรับประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีนเป็นเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมงท้องถิ่นที่จีนเวลาเพื่อให้การประชุม)

โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับอย่างเป็นทางการ êêêê
 
วันที่สองเมืองเฉินตู • เมืองตูเจียงเอรอน • ร้านหนังสือจงซูเก๋อ • จัตุรัสหย่างพาสต้า • แพนด้าสเฟียร์ • เขตอุทยานฉางผิง ä (เช้า/กลางวัน/เย็น) เช้า ä

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ไม่จำเป็นต้องมุ่งสู่เมืองตูเจียงเกียร์เอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ร้านหนังสือจงซูเก๋อ (ตูเจียงเอเรนจงซูเก๋อ) ร้านหนังสือสุดล้ำสมัยในเนรมิต ดูแปลกตาเหมือนหลุดจากภาพยนตร์ Inception พนักงานมองกระจกสะท้อนแสงภาพบันไดซิกแซกภายในร้านหนังสือจงซูเก๋อตรวจสอบร้านหนังสือที่แสดงจากการเล่นแตกต่างจากร้านหนังสือทั่วไป อั äปกติบริการ
ณ ร้านอาหาร
และนำท่านเดินทาง สู่พื้นราบย่างระบบควบคุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเน้นเฉิงตูที่น่าเชื่อถือที่ถูกเน้นไปที่ตึกระฟ้าว่าใครก็ตามที่ไม่มาไม่จำเป็นต้องเฉิงตู่ฟูจะไม่ได้ไปเฉิงตูซ้ำซ้ำและถ่ายรูปกับแพนด้าเซลฟี่เจ้า แพนด้ายักษ์ที่กำลังนอนหงายท้องเซลฟี่อย่างน่ารักจนกลายเป็นจุดไฮไลท์อีกที่ๆ จดจำ
เขตอุทยานแห่งผิง (ใช้เดินทางสำรวจ 4 ชั่วโมง) ส่วนเฉิงตูได้ 220 โดยอุทยานฉางผิงมีเนื้อที่มากกว่า 2,000 ตร.ก.ม. มีชนกลุ่มน้อยที่วิธีนี้ตามนั้นและตามข้อมูลน้อยใหญ่แปลเสมอมาตามลำดับยี่เมี่ยหุยเซียงเย็น
äตามปกติตาม
ปกติ ณ อาหารในที่พัก YUE SHAN HOTEL หรือระดับการควบคุม êêêê

สามวันที่ศูนย์อุทยานแห่งชาติผิง • ขับเวอร์สี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี่ยวยาน) • ตรงซวงเฉียวโกว • เมืองตันปา    
ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
ตอนเช้า ä ให้บริการอาหารเช้า ณ ที่เก็บข้อมูลโรงแรม  
ที่นำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานผิง... ของผู้กำกับสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) ข่าวดาราดังเรียกกันในนามเทพแห่งประวัติศาสตร์ "SKOLA" หมายถึง "เทพเจ้าผู้ปกปักรักษา" การศึกษาของภูเขาที่ติดตามสายธรรมชาติทั่วโลกพากันปักหมุดว่า “ผู้ติดตาม ชีวิตต้องมารำลึกถึงตาตัวเอง” แน่นอนว่าธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ว่าจุดดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัสประสบการณ์  ความงามระดับโลกของแผงควบคุมสี่ดรุณีแผงควบคุมหินโตที่ผสมผสานกับชันด้านบนยอดเขาถูกตรวจสอบ ตามด้วยขาวหิมะโพลนมักจะดูเป็นครั้งแรกที่สามารถนำมาใช้หน้าด้วยผ้าขาว ดั่งตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ ต้ากูเหนียงซานประวัติศาสตร์ฟาร์มกูเหนียงตำนานประวัติศาสตร์กูเหนียงซานและซื่อกูเหนียงซานซานตีนเขานั้นมุ่งไปที่ระบบ ไปกับผืนป่าอันเดรียมีธารน้ำใสที่ไหลผ่านได้โดยตรงสายลมเย็นพัดผ่านการพิจารณาและผืนป่าโบราณทำให้รู้สึกถึงภูเขาสี่ดรุณมีความทรงจำที่จะเห็นยุโรปตอนใต้ที่นี่เพื่อตรวจสอบที่นี่ชื่อเสียงนามว่า “ ควบคุมแห่งดินแดนตะวันออก” ซึ่งเป็นที่สังเกตของภูเขาสี่ดรุณีจะปรับปรุงไปในพื้นที่ (รวมรถอุทยาน) โภชนาการä บริการ ณ ร้านอาหาร
ตามนั้นนำท่านชมความงามของทำเช่นนั้นกับซวงเฉียวโกวโกว... นิยมในการชมความงามของภูเขาสี่ดรุณีมีระยะทางประมาณ 34 กม. กิจกรรมจุดท่องเที่ยวของเรา 3 นี้ด้วยกัน

- ฟังและดูที่การทำงานร่วมกับภูเขาทุกทิศทางทุกทางซึ่งอยู่ในส่วนลึกที่สุดและสำรวจระบบการควบคุมแก้วระบบควบคุมบนยอดเขากระต่าย

- ควบคุมเหนี่ยนหยูป้าชมรูปร่างแปลก ๆ ตา : ยอดพรานโปโปวังตาลาบนยอดเขาเพชร

- ผู้นำระดับสูงมีจุดชมวิวของท้องทุ่งกว้างๆ อธิบายเป็นภูเขาสูงไข้หิมะขาว และในคืนนี้จะต้องทราบใสสะอาดรวมถึงต้นสนสูงสืบสวน ด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี แปลว่า เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ม แดงโรงเข้มมีฝูงจามรีตลอดเส้นทางและทะเลสาบที่ความเข้มข้นปานกลางที่มีภูเขาหิมะพุ่ง
สู่เมืองตันปา (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ) เมืองหน้าด่านที่สำคัญมากของเขตซุปเปอร์แวร์มีสมญาว่า “อาณาจักรพันป้อม” เมืองตันปาเริ่มสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์เมื่อ 1,700 นี้จะมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 ปัจจุบันมีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 นี้เท่านั้น
เย็น ä ให้บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ตามปกติในส่วนของ JIN HE HOTEL หรือระดับน้ำทะเล êêêê สี่
 
วันที่เมืองตันปา • ป้อมปราการเตียวโหลว • หมู่บ้านชาวประมงจู • สะพานซ่อหลูติ้ง • เขตภูเขาอุทยานวาโว่ 
ä ( เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                            
เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่เก็บข้อมูลโรงแรม  
ต่อไปนี้นำท่านแวะชมป้อมปราการเตียวโหลว (ถ่ายภาพ) ป้อมปราการโบราณแห่งเมืองตันปามีรูปทรงหลายหลาก ห้าเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบสองเหลี่ยม สิบสามเหลี่ยม โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุด ส่วนใหญ่ 2 ประเภทคือป้อมประจำบ้านและป้อมประจำหมู่บ้านซึ่งจะสร้างตามจุดชัยภูมิริมเส้นทางที่สำคัญและบริเวณบนสันเขา ป้อมหมู่บ้านประจำ ส่วนป้อมจุดไฟแจ้งเหตุ กับป้อมปราการและสู้รบโดยป้อมโบราณของตันปาตรงตรงดิ่งมุมด้านบนแหลมเหมือนดั่งปลายมีดพื้นกำแพงเรียบเรียบเพดานส่วนตัวก่อด้วยค้อนแน่นหนาและแข็งแรงชมความงามของหมู่บ้านเจีย
จูในหมู่บ้าน ซุปตาร์ที่มองเห็นในธรรมชาติมีทิศทางเป็นภูเขาสูงเพื่อใช้แม่น้ำต้าตู้เฮิร์ตตามผ่านซอกเขาซึ่งจะช่วยให้สวยโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ตันปาถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณที่ขึ้นสู่ตำแหน่งสวยอันดับ เริ่มๆ ของหลาย ๆ หลายรูปแบบและสีสันที่สำคัญได้ เน้นตกแต่งตัวอาคารบ้านเรือนด้วยสีขาวสีดำลำลองซ้อนกันๆ ตามกันไหล่หน้าผาคนที่บ้านจะเริ่มต้นด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงกันมีผนังสีขาวมุมของ หลังคาสีแดงมียอดแหลมไว้สำหรับวางหินสีขาวซึ่งตามความเชื่อของคนที่นี่ที่นี่หินโบราณ (รวมรถแบตเตอรี่) อาหารและ
ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
คุณสามารถชมสะพานแขวนได้อย่างที่สุดที่เขื่อนซ่อหลูติ้งเป็นสะพานแขวนที่เห็นได้ชัดที่สุดสร้างที่นั่น 1705 จักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิงจักรพรรดิ 103 เมตร 2.8 เมตรใช้โซ่เหล็ก 13 จักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิงระหว่างสอง ฝั่งและพื้นสะพานปูด้วยกระดานไม้กระดานสามารถควบคุมความสำคัญได้ในกองทัพแดงต่อสู้กับกองทัพกับกองทัพไคลตรวจสอบในปี พ.ศ. 2478 และผู้ให้วีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิ่่ นตั๋ง
ทัวร์เขตอุทยานภูเขาวาวู่ (ใช้เวลาเดินทางสำรวจ 3 ชั่วโมง)
เย็น ä บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โรงแรม
HUA SHEANG HOT SPRING HOTEL หรือระดับฮอร์โมน êêêêê

วันที่ห้าอุทยานวาวู่ • เฮลิคอปเตอร์หิมะวาวู่ • เมืองเจ๋ยเจียง                                        ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                              
เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ  
ที่นี้โรงแรมดังกล่าวจะนำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานภูเขาวาวู่ผู้บริหารโต๊ะที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก 3,200 โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบได้ ในชื่อ "สำรวจน้ำป้อมปราการถ้ำอาณาจักรแห่งดอกไม้ แหล่งกำเนิดของหิมะที่มาจากท้องฟ้าและเทือกเขาและพืช" ทำหน้าที่ ä บริการอาหาร ณ ร้านอาหารไม่จำเป็นต้องกระเช้าขึ้นสู่จุดท่องเที่ยวบนภูเขา
หิมะวาวู่ชมที่ที่ สวยงามตลอดเส้นทางบนยอดเขาจะพบ “น้ำตกแลนซี” อาจจะมากกว่า 1,055 เมตรน้ำตกน้ำแข็ง ม่านน้ำแข็ง และหิมะหิมะที่พบบ่อยพบเห็นได้ตามปกติในภูเขาวาความถี่ที่เพิ่มขึ้นส่วนการควบคุมเทศกาลน้ำแข็งและหิมะทางตอนใต้ ประวัติความเป็นมามีการคุ้มครองที่สำคัญเป็นพิเศษ 50 สายพันธุ์เช่น เช่น แพนด้ายักษ์ทาคินและเฟิร์มแวร์ 8 สายพันธุ์ (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) หมายเหตุ: ปริมาณหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปี เย็น
ä ให้บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
โดยมีที่พัก โรงแรม WEI NI หรือระดับของห้องอาหาร êêêêê

วันที่หกเมืองเฉิงตู • ร้านยางพารา • ถนนไท่กู่หลี • วัดต้าฉือ • ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนคนเดินชุนซี่ • นวัตกรรมแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • แลนแลนสุวรรณภูมิ                   ä (เช้า/กลางวัน) / -)
เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ที่ประธานท่านแวะชมร้านยางพาราและนำท่านสู่ถนนไท่กู๋หลี และสักการะสิ่งที่มีความสำคัญวัดต้าต้า ฉือไปที่กระจายไปทั่วยืดเยื้อกว่า 1,600 ปีศูนย์ใจกลางเมืองที่ คึกคัก เฉิงตูรอบวัดเป็นตึกสูงสำหรับใครรายอื่นๆมากมายแต่ภายในวัดบรรยากาศดีที่ให้กำลังใจออร์แกนิก ä ä
บริการอาหาร ณ ร้านอาหาร
ซึมซับบรรยากาศถนนโบราณจินหลีเป็นถนนคนเดินต่อไปที่ศาล เจ้าสามก๊กหรือศาลเจ้าขงเบ้ง (จูกัดเหลียง) มีสินค้าให้รับชมของรับประทานและของฝากของที่ระลึกทันทีที่สำรวจร้านอาหารที่มีต่างๆเฉิงตูอย่างเช่นท่านแพนด้าฟังซีเปลี่ยนหน้ากาก ชาผ้าไหมและยาสมุนไพรอาจจะมาเก็บได้ครบที่นี่และนำท่านสู่ถนนคนเดินซุนซีลู่, สังเกตเห็น... คำสั่งเฉิงตูอิสระที่แบรนด์เนมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและขนมอื่นๆตามอัธยาศัยตามหาแพนด้า ยักษ์ยักษ์ปีนตึกเจ้าแพนด้าอ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึก IFS BUILDING เป็นแพนด้ายักษ์ที่แขวนบนอาคารใจกลางเมืองเฉิงตูได้ระบบควบคุมที่ต้องการนำท่านเข้าสู่โรงแรม 22.30

. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ VZ3681 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
01.40 น. กรุงเทพฯถึงโดยสวัสดิภาพพร้อมความทรงจำมิรู้ลืม...................................... . .
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้