Package Hong Kong Mix & Save Package 3 วัน 2 คืน ราคา 12900 บาท

Package Hong Kong Mix & Save Package 3 วัน 2 คืน ราคา 12900 บาทMIX & SAVE HONGKONG 3DAYS 2NIGHTS PACKAGE
โดยสายการบิน Hongkong Airlines  (ฮ่องกงแอร์ไลน์)


สุดยอดโปรโมชั่น โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระขอพร 5 วัด เฮงๆปังๆ 2 ท่านก็ฟินได้
พักผ่อนพร้อมช็อปปิ้ง ที่สุดยอดแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก ที่เกาะฮ่องกง
รับประกันราคา คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!!


 
วันเดินทาง :      วันนี้ – 20 ธันวาคม 66 
โรงแรมที่พัก :    เลือกโรงแรมได้ตามอัธยาศัย
 
แพคเกจเที่ยวฮ่องกงแบบอิสระ 3 วัน 2 คืน( ขั้นต่ำ 2 ท่าน)
พร้อมซิตี้ทัวร์ไหว้พระ ขอพร ขอโชคลาภบารมี  เสริมธุรกิจ สุขภาพ กับวัดดัง 5 วัด 
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / วัดกังหัน เทพเจ้าเเชกุง / วัดเจ้าพ่อกวนอู / วัดนาจา เเละ วัดปักไต่ (เจ้าพ่อเสือ)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ราคาที่พัก
และราคาตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ราคาและสถานะจะยืนยันหลังจากที่ลูกค้าส่งรายชื่อเข้ามาทำการจองแล้วเท่านั้น
(Real Time +Case by Case)

รายละเอียดแพคเกจ
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ รวม น้ำหนักกระเป๋า(สามารถโหลดใต้เครื่องได้ท่านละ 2 ใบ น้ำหนัก รวม ไม่เกิน
   20 กิโลกรัม + ถือขึ้นเครื่อง Hand carry ไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและฮ่องกง
3. รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
4. โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ตามตัวเลือก (ไม่รวมอาหารเช้าที่โรงแรม)
    **ท่านสามารถเพิ่มจำนวนคืนเข้าพัก, เพิ่มอาหารเช้า  หรือ เปลี่ยนโรงแรมได้ตามที่ต้องการ กรุณาสอบถามราคาได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง ***
5.  แถมฟรีซิตี้ทัวร์ตามโปรแกรม ครึ่งวัน พร้อมอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง เพิ่ม 1 มื้อ

** ราคาที่เสนอ เป็นราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่าน หรือ มากกว่า ถ้าเดินทางท่านเดียว จะมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติมค่ะ **


เลือกเที่ยวบิน :  เลือกโรงแรม
 
1. Silka Seaview hotel ย่าน Yau Ma Tei
   Ramada Hong Kong Grand Tsim Sha Tsui,  ย่าน Tsim Sha Tsui    
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 12,900 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาทต่อท่านต่อคืน 

2. Best Western Plus Kowloon Hotel, ย่าน Tsim Sha Tsui        
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 13,100 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาทต่อท่านต่อคืน 

3. The City view hotel, Yau Ma Tei
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 13,400 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาทต่อท่านต่อคืน 

4. Kimberley Hotel  ย่าน Tsim Sha Tsui                                  
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 13,900 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาทต่อท่านต่อคืน 

5. Luxe manor hotel ย่าน  Tsim Sha Tsui  หรือ Eaton Hotel, ย่าน Jordan                                                 
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 14,990 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาทต่อท่านต่อคืน 

6. Park Hotel, ย่าน Tsim Sha Tsui  หรือ Prudential hotel ย่าน Jordan      
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 15,200 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาทต่อท่านต่อคืน 

7. Marco polo hong kong หรือ Marco polo gateway Hotel ย่าน Tsim Sha Tsui                     
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 16,900 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 550 บาทต่อท่านต่อคืน 

8. Cordis Hotel,  ย่าน Mongkok                                           
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 15,990 บาท
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 550 บาทต่อท่านต่อคืน 

9. Mira Hotel,  ย่าน Tsim Sha Tsui                                     
เดินทาง   วันนี้ – 20 ธค. 66                                                  ราคาท่านละ 16,500 บาท   
เข้าพักคืนวันศุกร์ และ เสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 550 บาทต่อท่านต่อคืน 

 
รายละเอียดทัวร์ :รายละเอียดการเดินทาง :  


วันแรก            กรุงเทพ-ฮ่องกง (อิสระ) 
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าการเดินทาง 2-3 ชม. ตามเวลาที่ท่านเลือก เตรียมเอกสารเพื่อทำการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่) ที่บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 6 เคาเตอร์ของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข้าเมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ ประตูทางออก B นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง          รับประทานอาหารเช้าโรงแรม / ฮ่องกงซิตี้ทัวร์    วัดเจ้าแม่กวน อิมฮองฮัม, วัดกังหัน, วัดเจ้าพ่อกวนอู, วัดปักไต, วัดนาจา, ร้านกังหันนำโชค
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่ 1)

ไกด์นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม เป็นวัดเก่าแก่ ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่นี่ ขึ้นชื่อว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปา จากเจ้าแม่กวนอิมอีก ด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเช่นไหว้ พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิม ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดง นั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสบความสําเร็จ เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ไม่ต้องนําเงินจริงๆ กลับไปถวาย แต่ซื้อกระดาษไหว้เจ้าไปสักการะแทน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดแชกุงซาถิ่นหรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าพ่อกวนอู หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดกวนไท ใน Sham Shui Po หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า "วัดเทพเจ้ากวนอู" เป็น สถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ที่คอยปกป้องสิ่งเลวร้าย เสริมอํานาจบารมี โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาคําพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย อันตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอํานาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มี สติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดนาจา และวัดปักไต เป็นวัดท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ วัดซำไท่เจ๋อ ตั้งอยู่ในย่านซัมซุยโป โดยวัดแห่งนี้ เป็นที่รวมของเทพเจ้าหลายองค์ และเป็นวัดแห่งแรกในฮ่องกงที่มีเทพนาจาเป็นเทพเจ้าหลัก รวมทั้งเทพปักไต ซึ่งใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจมักจะมาไหว้ขอพรที่นี่ ส่วนใครที่มีคนปองร้ายคิดไม่ดีก็มากราบไหว้ขอพรกับเทพปักไต เพื่อให้คนที่คิดร้ายกลายเป็นดี จากศัตรูกลายเป็นมิตร และมีเทพเจ้าอื่นๆ อย่างเทพเจ้ากำฟ้าเหลิ่งเหลิ่งซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า เจ้าแม่ดอกทองเจ้าแม่ดอกไม้ทอง ใครที่ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกัน สามีภรรยาเริ่มนอกใจกัน ก็จะมากราบไหว้ เพื่อให้ครอบครัวกลับมารักกันดังเดิมหลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง  

วันสุดท้าย          อิสระช้อปปิ้ง  ฮ่องกง - กรุงเทพ                         
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันเป็นสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Chek Lap Kok  และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
                  หยุดงานหรือผละงาน, ต้องการเปลี่ยนโรงแรม,การล่าช้าของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋า เดินทาง อันเกิดขึ้น
                  ระหว่างเดินทางโดยสายการบิน

วิธีการจอง :  
1. รับจองผ่าน 2 ช่องทาง
   - Official Line Line ID: @mileageair
   - ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com เท่านั้น
   โดยระบุรายชื่อผู้โดยสารทุกท่าน โดยมี คำนำหน้าชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษ
   (ถ้าเป็นเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปีค.ศ.เกิด) พร้อมระบุหัวข้อการจอง MIX & SAVE 3D/2N + วันเดินทางที่ท่านเลือก
2. ระบุจำนวนห้องพัก และประเภทห้องพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู่) ที่ต้องการ
3. ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ ( เบอร์มือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ให้เร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.30, วันเสาร์ 09.00-14.00 )


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.
 
  
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้