โรงแรม

ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางภาครัฐจะเปิดให้ผู้ที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

Powered by MakeWebEasy.com